Jaarverslagen en (anbi) beleidsdocumenten

Stichting Pilgrim Harbour beschikt over een ANBI-status (Algemene Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat jouw (periodieke) giften fiscaal aftrekbaar zijn binnen de inkomstenbelasting. Het KvK afschrift, onze ANBI verklaring en de statuten zijn hieronder te downloaden.